Roof of Africa kry meer parkeerplek

20 November 2020 | Local News

Windhoek • [email protected]

Sowat 1 600m² sal vir die volgende vyf jaar deur die Windhoekse stadsraad aan Roof of Africa Hotel verhuur word om as parkeerarea te dien.

Die aansoek is reeds in Maart 2018 deur die betrokke partye ingedien en op 2 Julie vanjaar is ’n inspeksie gedoen wat gewys het dat die gebied nie tans beset word nie. Die area is oorkant Erf 3 786 in Klein Windhoek in Nelson Mandela rylaan geleë

Volgens munisipale dokumente het die tegniese ondersteuningspan geen beswaar gehad nie, maar indien enige elektrisiese infrastruktuur geskuif of verwyder moet word, is dit vir die aansoeker se sak. ’n Munisipale waterpyp loop deur die betrokke erf en daarom mag geen permanente strukture binne 1.5 meter van die waterlyn opgerig word nie.

Die hotel moet ook verseker dat ’n minimum van 2 meter vir voetgangers behoue bly. Die parkering moet met randsteen afgebaken word sodat daar maklik onderskeid getref kan word tussen voetgangerspasie en die parkeerarea.

Die parkeerarea sal teen sowat N$20 535 per maand verhuur word, onderhewig aan ’n jaarlikse verhoging wat nie 10% mag oorskry nie. Die raad behou die reg om die kontrak te kanselleer indien die grond vir enige ander munisipale dienste benodig word. Indien dié geval, kan die stadsraad nie finansieel verantwoordelik gehou word vir enige verbetering wat aan die area aangebring is nie.