VoxPop

Leigh-marie Visser (onderhoofmeisie):

Vir my is dit die spanbou en mekaar se leiers einskappe sien ontwikkel.